مطبوعات کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷-۱۲۹۹)

عنوانمطبوعات کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷-۱۲۹۹)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳ن ا
نویسندگانمحمود, طاهر احمدی
ناشرگنجینه اسناد
سال تولد۱۳۷۷
تاریخ نشر

بهار و تابستان ۱۳۷۷

شماره

س ۸ دفتر اول و دوم (۲۹و۳۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۴-۱۰۱
وضعیت رنگ

نمونه

موضوعایران, طاهر احمدی، محمود, گنجینه اسناد, مقاله, نشریه ها
متن کامل

معرفی اولین نشریه های ویژه ی کودکان و نوجوانان که در ایران منتشر شده اند. فهرستی از مجله های ویژه ی کودکان و نوجوانان که از شهریور ۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب در تهران به چاپ رسیده اند به همراه اطلاعاتی از قبیل فاصله ی انتشار، ناشر، صاحب امتیاز، سال شروع انتشار.latest Running Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE