مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان

عنوانمشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان
گونهمقاله
نویسندگانایلا, پادندروف،, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٩٠]–٩٧
پدیدآورندگان

ترجمه ثریا قزل ایاغ

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, پادندروف، ایلا, ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, غیرداستان, کتاب علمی, مقاله
متن کامل

در این مقاله، ویژگی های یک کتاب علمی مناسب برای کودکان و نوجوانان مطرح شده و به نکاتی از جمله: گزینش دقیق محتوا، ساده نکردن بیش از اندازه ی نوشته های علمی، استفاده از طبقه بندی ها برای ارائه ی اطلاعات، آزمایش های علمی، تصویرگری مناسب و طرح ها و نمودارها، اشاره شده است.best Running shoes | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News