مرغ طمعکار - روباه و لک لک- جیرجیرک و مورچه

عنوانمرغ طمعکار - روباه و لک لک- جیرجیرک و مورچه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٣٧ک
پدیدآورندگانلافونتن, ژان دو
تاریخ تولد - وفات

١٦٢١-١٦٩٥

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٢]ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

از داستانهای لافونتن

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های فرانسوی, پدیده, داستانهای لافونتن, ژان دو لافونتن, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای مصور و رنگی برای نونهالان؛ ٣٢
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: جیرجیرک و مورچه؛ روباه و لک لک؛ و مرغ طمعکار.Sports Shoes | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival