مرد بخیل

عنوانمرد بخیل
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۲ (۱۷۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

دو برادر که یکی خسیس و دیگری سخاوتمند است، با هم زندگی می کنند. برادر کوچک که سخاوتمند است در خانه جعبهای دارد که هنگام دزدی صاحبش را آگاه می کند. روزی تاجری که دزدان، اسبانش را دزدیده اند، جعبه را به هزار سکه می خرد. برادر خسیس حسادت می کند و تصمیم می گیرد برادرش را کشته و سکه ها را تصاحب کند اما موفق نمی شود و خودش به دریا می افتد و می میرد .