مردم

عنوانمردم
گونهمقاله
نویسندگانوزیری, فردوس, وزیری, فردوس, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٥٨

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

شاعر مینو دستور؛ تصویرگر لیونی

موضوعادبيات تاليف, پیک کودک, شعر, لیونی, مقاله, مینو دستور, وزیری، فردوس
متن کامل

شعری خطاب به مردم دنیا که بیانگر دوستی و مهر به آن هاست.jordan release date | Nike