مربی کودکستان

عنوانمربی کودکستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٩٣١
نویسندگانجهان آرا, فضل الله
ناشرمعلم
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مهر ١٣٣٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٢-١٧
موضوعآموزش پیش دبستان, جهان آرا، فضل الله, كودكستان ها, مربیان
متن کامل

شرحی بر ویژگی های ظاهری، اخلاقی، دانش و تجربه ی یک مربی کودکستان.Sportswear Design | Nike Shoes