متخصصان مسائل آموزشی و دانش آموزان درباره دو روز تعطیل برای مدارس نظر می دهند

عنوانمتخصصان مسائل آموزشی و دانش آموزان درباره دو روز تعطیل برای مدارس نظر می دهند
گونهمقاله
عنوان فرعینسل جوان کمتر می داند و بیشتر می خواهد "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۰۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتعطیلات آموزشی, رستاخیز, سینما, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری جلسه ای با حضور عضو پیگیری آموزش و پرورش، کارشناس مسائل آموزش بزرگسالان و شماری از دانش آموزان راهنمایی ـ ابتدایی و دبیرستان درباره ی: بررسی امکان طرح تعطیلی دو روز در هفته، سینما، حجم کتاب های درسی و ناهماهنگی آنها با ساعات درس و برنامهریزی برای روزهای تعطیل.bridge media | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE