مار خردمند

عنوانمار خردمند
گونهمقاله
نویسندگانپور, مهدی تجلی
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۸

شماره

دوره۱۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵-۵۸
پدیدآورندگان

مترجم: مهدی تجلی پور

موضوعافسانه جانوری, افسانه شاهی, سخن, مقاله, مهدی تجلی پور
متن کامل

مردی با کمک مار خردمندش خواب های پادشاه را تعبیر می کند و برخلاف قولش جایزه ی دریافتی از پادشاه را با مار تقسیم نمی کند. اما بار سوم از کار خود شرمنده می شود و نیمی از جایزه ی پادشاه را به مار می دهد. مار او را می بخشد و می گوید که دو خواب اول پادشاه تعبیر بدی داشت و شامل مردمش نیز می شد ولی خواب سوم که تعبیرش درستی و صمیمیت بود بر مرد هم اثر خوبی گذاشته است.Sport media | Nike News