ماری آنتوانت

عنوانماری آنتوانت
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٣٨ک
پدیدآورندگانکیلتی, برناردین
پدیدآورندگان همکارآذری, هوشنگ
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Mari Antoinette

ناشرنیل، فرانکلین، امیرکبیر
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه١٧٣ص
اندازه٨/١٣*٢١ س.م
پدیدآورندگان

برناردین کیلتی؛ ترجمه هوشنگ آذری

موضوعادبیات ترجمه, برناردین کیلتی, سرگذشتنامه داستانی, کتاب, هوشنگ آذری
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١١٠ ریال

عنوان کوتاهگردونه تاریخ؛ ٣٩
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

زندگینامه مارى آنتوانت ملکه فرانسه.bridge media | Air Jordan