لیلى و مجنون - خسرو شیرین - یوسف و زلیخا

عنوانلیلى و مجنون - خسرو شیرین - یوسف و زلیخا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٠ک
پدیدآورندگاننظامی, الیاس بن یوسف
تاریخ تولد - وفات

٥٣٠؟-٦١٤؟ق

پدیدآورندگان همکارمحتشم, غ., ماکنزی, رن
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه١٤٤ص
اندازه۲۴*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

[الياس بن يوسف نظامی]؛ گردآورنده و برگردان به نثر غ - محتشم؛ نقاشی از رن ماکنزی

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, الياس بن يوسف نظامی, پدیده, داستان عاشقانه, داستان فارسی, رن ماکنزی, غ - محتشم, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٨٠ ريال

متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: لیلى و مجنون؛ شیرین و فرهاد؛ یوسف و زلیخا.Adidas shoes | Nike sneakers