لزوم تربیت نسوان

عنوانلزوم تربیت نسوان
گونهمقاله
نویسندگانمنگنه, نورالهدی
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-

ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۲
تاریخ نشر

۱۳۰۲

شماره

س۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۳
موضوعتربیت کودک, جمعیت نسوان وطنخواه ایران, رفتار والدین, مادر و کودک, مقاله, نورالهدی منگنه
متن کامل

نقش زنان تعلیم دیده و باسواد در تربیت کودکان و تاثیر مثبت آن بر اخلاق، عادت ها، آداب اجتماعی و پیشرفت ملی.