لزوم آگاهی از دگرگونی های جنسی

عنوانلزوم آگاهی از دگرگونی های جنسی
گونهمقاله
نویسندگانصدری, ایرج
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش جنسی, ایرج صدری, مصاحبه ها, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گفت و گو با محمود خاتمی، رئیس اداره آموزش بهداشت و تنظیم خانواده وزارت بهداری، درباره خبر «تدریس امور جنسی در مدارس ایران» .