لزوم آموزش توجیهی برای انجمن‌های خانه و مدرسه

عنوانلزوم آموزش توجیهی برای انجمن‌های خانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۴
موضوعآصفه آصفی, انجمن های اولیا و مربیان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

در رابطه با اهمیت نقش انجمن در امر بهبود وضعیت مدارس.