لاله کویر

عنوانلاله کویر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٩٨ک
پدیدآورندگانپگاه, علی مهاجر
ناشرجوادیه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه٨/١٤*٧/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته علی مهاجر پگاه

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, جوادیه, علی مهاجر پگاه, کتاب
گروه سنی(د)
بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهقصه کودکان؛ ١
متن کامل

حاکم دستور می دهد که همه ی گل ها را به قصر او بیاورند و در قصر نگه دارند. برخی از گل ها به قصر عادت می کنند و خیلی‏ها به فکر فرار می افتند. تنها گلی که از دست حاکم فرار می کند، لاله است. سربازان حاکم لاله را اسیر می کنند و به قصر می آورند. لاله مقاومت می کند و او را به زندانی بدون نور و غذا می اندازند. لاله باز هم مقاومت می کند. حاکم خشمگین می شود و دستور می دهد لاله را پر پر کنند ولی به جای آن لاله، هزاران لاله می روید که در سینه ی خود داغ او را به یادگار دارند.latest Running | Nike Running