لئوناردو داوینچی

عنوانلئوناردو داوینچی
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۶۷ک
پدیدآورندگانهان, امیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-

پدیدآورندگان همکارامونا, وجیهه
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Leonardo da cinci

ناشرنیل، امیرکبیر، فرانکلین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۱۱۱ص
اندازه۲۱*۲۱س.م
پدیدآورندگان

نوشته امیلی هان؛ ترجمه وجیهه امونا

موضوعادبیات ترجمه, امیلی هان, سرگذشتنامه مستند, کتاب, وجیهه امونا
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهگردونه تاریخ؛ ۱۹
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۳۹. چاپ دوم ۱۳۵۱
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

شرح زندگی لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲- ۱۵۱۹) نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی.spy offers | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov