قصه های کودکان ایرانی، غیرایرانی است

عنوانقصه های کودکان ایرانی، غیرایرانی است
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعادبیات بومی, ادبیات كودكان, رستاخیز, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت توجه به ادبیات کودکان، نخستین کتاب های منتشر شده به زبان فارسی برای کودکان با نام نویسندگان آنها، ضرورت آموزش فرهنگ و تمدن غنی ایرانی به کودکان در کتاب ها و ارائه ی پیشنهادهایی برای بهبود ادبیات کودکان در ایران.affiliate tracking url | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News