قصه های اسلامی ماه

عنوانقصه های اسلامی ماه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٧ک
پدیدآورندگانزمانی, مصطفی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-١٣٦٩

عنوان دیگر

ج ١: دختر وظیفه شناس ج ٢: مرگ سبز

ناشرپیام اسلام
مکان انتشارقم
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٢ ج
اندازه١٧*١٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مصطفی زمانی

موضوعادبیات تالیف, داستان اخلاقی, داستان‌ تاریخی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, مصطفی زمانی
گروه سنی(د،ه)
بهاء

١١٠ ریال

عنوان کوتاهقصه‏های اسلامی ماه برای نوجوانان؛ ١: انتشارات پیام اسلام؛ ٧، ١١
نوبت چاپج١: [ ١٣٤٨]، ج٢: چاپ هشتم: [١٣٥١]
متن کامل

مجموعه ی۲۰ داستان، شامل: سیاه نور بخش؛ منافقین و حکومت محمد (ص)؛ آزادی و آزادگان؛ و ....latest jordans | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces