فن املاء

عنوانفن املاء
گونهمقاله
نویسندگانشجره, ح.
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

مهر و آبان ۱۳۱۳

شماره

س ۴ ش ۷و۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴۳۹]-۴۴۰
موضوعاملای فارسی, تعلیم و تربیت, شجره، ح, مقاله
متن کامل

مطلبی درباره ی فن املاء و چگونگی آموختن آن به شاگردان.