فستیوال ونیز : فیلم های کودکان

عنوانفستیوال ونیز : فیلم های کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعپسر و ساز و پرنده (فیلم), جایزه ها, رهایی (فیلم), فستیوال جهانی فیلم های کودکان ونیز (بیست و دومین: ۱۹۷۲), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مثقالی، فرشید, مقاله, ناصر تقوایی
متن کامل

معرفی هیات داوران فستیوال که لیلی امیر ارجمند نیز یکی از آنان بوده است و اعلام تعلق گرفتن جایزه ی بزرگ فستیوال به فیلم «رهایی» ساخته ی ناصر تقوایی و پلاک طلایی هیات داوری کودکان به فیلم «پسر و ساز و پرنده» از فرشید مثقالی.Sportswear Design | Nike Releases, Launch Links & Raffles