فرزندان و فالیت‌های اجتماعی

عنوانفرزندان و فالیت‌های اجتماعی
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹
موضوعرشد و پرورش اجتماعی, روابط اجتماعی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

توصیه به شرکت دادن کودکان در فعالیت‌هایی مانند خرید کالا و توجه دادن آنها به قیمت ها و گران نخریدن کالاها.