عمو لولو

عنوانعمو لولو
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧١٥ک
پدیدآورندگانخو, نسرین پاک
عنوان فرعینمایشنامه
ناشرشهر چاپ و انتشار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٤٦ص
اندازه٥/١٣*٣/٢١س.م
پدیدآورندگان

نوشته نسرین پاک خو

موضوعادبیات تالیف, کتاب, نسرین پاک خو, نمايشنامه ايرانی
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٢٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

بیژن از لولو خیلى مى‏ترسد. یک روز عمو لولو براى او نامه مى‏نویسد تا به دیدنش بیاید. عمو لولو یک آدم معمولى است و براى بیژن هدیه هاى زیادی آورده است. بیژن با عمو لولو دوست مى‏شود و دیگر از او نمى‏ترسد.latest jordan Sneakers | Zapatillas de running Nike - Mujer