عماد و کوجی

عنوانعماد و کوجی
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارب, الف-
متن کامل

مجموعه ۱۵۲ داستان کوتاه و مصوردرباره کوجی خرس کوچک و شیطان که با شیطنت های خودش صاحبش عماد را سرگرم می‏کند. هر داستان شرح یکی از شیطنت های اوست.