علی اکبر سیاسی چهلمین وزیر فرهنگ

عنوانعلی اکبر سیاسی چهلمین وزیر فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸۴-۲۸۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه ی چهلمین وزیر فرهنگ ایران، علی‌اکبر سیاسی، که از تولد تا مرگ همچنین دوره تحصیل وی و دوره خدمت وی را شرح داده است و خدماتی که در راه فرهنگ کشور انجام داده است را عنوان کرده است .Buy Sneakers | Sneakers Nike Shoes