علی اصغر حکمت سی و چهارمین وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

عنوانعلی اصغر حکمت سی و چهارمین وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۳ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱۲-۴۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب زندگی‌نامه و شرح خدمات علی‌اصغر حکمت می‌باشد که سی و چهارمین وزیر معارف اوقاف درایران می‌باشد دراین متن شرحی از دوران زندگی وی از تولد تا مرگ وی و خدمات و فعالیتهای ایشان در دوره وزارتشان برای آموزش وپرورش کشور و مقالات و کتبی که تألیف کرده‌اند و همچنین مدارس ودبستانهایی که بنا کرده‌اند می‌باشد .latest jordan Sneakers | Releases Nike Shoes