عقاب و روباه نمایشی صادق و ساده

عنوانعقاب و روباه نمایشی صادق و ساده
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۵۶

شماره

س۷ ش۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاردوان مفید،, بیژن مفید, تماشا, عقاب و روباه (نمايش), مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, مفید، بیژن, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با اردوان مفید، کارگردان نمایش عقاب و روباه اثر بیژن مفید که برای نوجوانان از سوی مرکز تأتر کانون پرورش فکری تهیه شده .