عروسی کدو و بادمجان(۴)

عنوانعروسی کدو و بادمجان(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجارتچی, جعفر
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنک, تصویر, تصویر کتاب, جعفر تجارتچی, عروسی کدو و بادمجان, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
عروسی کدو و بادمجان(۴)