عامل انسانی در برنامه های عمرانی

عنوانعامل انسانی در برنامه های عمرانی
گونهمقاله
نویسندگانصناعی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-۱۳۶۴

ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

دوره۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲۱-۴۵۲
موضوعسخن, سوادآموزی, صناعی، محمود, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت تربیت افراد به عنوان نخستین گام هر برنامه ی عمرانی و توجه به مشکل بنیادین کشور، یعنی بی سوادی، با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مردم ایران خواندن و نوشتن نمی دانند.url clone | jordan Release Dates