طوطی سحرآمیز

عنوانطوطی سحرآمیز
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۴ مهر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۷ (۳۵۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

یکی از تاجران ایرانی که به هند رفته است، با کمک یک درویش طوطی سخنگویی که مثل یک انسان حرف می زند را به دام انداخته و برای پسر خود آورده است. پسر محبت های زیادی به طوطی می کند. ولی روزی که طوطی از قفس بیرون آمد، پرواز کرد و رفت. پسر به دنبال او به هند رفت ولی آنجا شاهزده خانم زیبایی را دید که فکر طوطی را از سرش بیرون کرد. شاهزاده خانم هم با دیدن پسر از هوش رفت. شاهزاده خانم پسر را به قصر فراخواند و به پسر گفت که همان طوطی است که روزهای اول هر ماه در جلد طوطی می رود. او به خاطر محبت های پسر می خواست با او ازدواج کند و پادشاه هم چون پسر نداشت، پسر تاجر را ولیعهد خود کرد.