طرز صحبت کردن با کودکان

عنوانطرز صحبت کردن با کودکان
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۶ (۳۳۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۵
موضوعترقی, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی راه و روش گفت و گو با کودکان تا سن ۶ و ۷ سالگی، روش های ایجاد حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در او.