شیر مرد سیستان

عنوانشیر مرد سیستان
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۰۷ک
پدیدآورندگاننجمی, ناصر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-

ناشربنگاه مطبوعاتی عطایی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۷۶ص
اندازه۱۴*۲۰س.م
پدیدآورندگان

نوشته ناصر نجمی

موضوعادبیات تالیف, بنگاه مطبوعاتی عطایی, داستان تاریخی, داستان فارسی, کتاب, ناصر نجمی
گروه سنی(د)
متن کامل

یعقوب لیث یکى از دلیران و جوانمردان سیستان بود، یعقوب در قلوب همه مردم محبوبیت داشت. ولى تمام پادشاهان قصد کشتن او را داشتند سرانجام یکى از آنها موفق به کشتن یعقوب مى‏شود.