شکیبایی و بردباری

عنوانشکیبایی و بردباری
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۶
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله لزوم اهمیت صبروشکیبایی معلم و والدین را مطرح می‌سازد که هرچقدر صبورتر باشند پایة تربیت و ترقی فرزندان را برای آینده‌شان بنا می‌کنند .affiliate tracking url | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men