شهداء فخ

عنوانشهداء فخ
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٣٤ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرجهان آرا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٦٧ص
اندازه٥/١١*١٧ س.م
پدیدآورندگان

از محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, جهان آرا, داستان تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ ن
متن کامل

در عصر عباسیان، وابستگان به دستگاه عباسی که از بیداری و آگاهی مردم می‌ترسیدند، بسیار مراقب آنها بودند. در این هنگام سادات علوی براى بیدار کردن مردم مى کوشیدند. سرانجام حسین بن علی (ع) صاحب فخ، نواده ی امام حسن مجتبی (ع) و رهبر نهضت فخ و یارانش، با هادی، خلیفه بنی عباس در صحرای فخ به جنگ با عباسیان رفتند. در این جنگ حسین بن علی (ع) و بسیارى از یارانش شهید شدند.Nike air jordan Sneakers | Nike for Men