شناخت هنر کودک: رادیو کودکان: گفت و گو با لیلی گلستان

عنوانشناخت هنر کودک: رادیو کودکان: گفت و گو با لیلی گلستان
گونهمقاله
عنوان فرعی( بچه ها را جدی بگیرید ) "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۲۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, گلستان، لیلی, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با لیلی گلستان درباره ی ترجمه کتاب برای کودکان، چگونگی استفاده از متن های کلاسیک و ارائه ی توضیحاتی درزمینه ی برنامه رادیویی ویژه ی کودکان و نوجوانان.