شناختی از داستان های مثنوی

عنوانشناختی از داستان های مثنوی
گونهمقاله
نویسندگانشیری, قهرمان
ناشرکتاب ماه ادبیات
سال تولد۱۳۸۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۸۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸-۴۱
موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, شیری، قهرمان, مثنوی معنوی (کتاب)
متن کامل

بررسی و تحلیل اصولی که در داستان های مثنوی مولوی رعایت شده است و شرح و بررسی چگونگی استفاده ا ز تمثیل ، تخیل، تداعی معانی، تحلیل، تعلیم، تلخیص و تفصیل، واقعیت گرایی، زبان و لحن و متکلم و مخاطب در این اثر مولانا.affiliate tracking url | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021