شعر پسر

عنوانشعر پسر
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشربازی کودکان
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

١٣٢٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٢]
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان یک پسر که ویژگی های خود را بازگو می کند.