شجاعان در اعماق زمین

عنوانشجاعان در اعماق زمین
گونهکتاب
شماره دسترسی٨١٢ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارانسانی, شهلا
ناشراکباتان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٦ص
اندازه٢٢*٥/٢٨ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه شهلا انسانی

موضوعادبیات ترجمه, اکباتان, داستان علمی- تخیلی, داستان فرانسوی, ژول ورن, شهلا انسانی, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: شجاعان در اعماق زمین؛ ۲۰۰۰۰ فرسنگ زیر دریا؛ جوانمرد و راهزن.Running Sneakers | Gifts for Runners