شاهزاده خانم عروسک

عنوانشاهزاده خانم عروسک
گونهمقاله
نویسندگانمورگان, ماری, فارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۸ (۳۴۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵-۱۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعافسانه پریانی, ترقی, ماری دومورگان, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

در کشوری، پادشاهی درکنار ملکه اش حکومت می کرد. ملکه به تفریح و شوخی و بازی بسیار علاقه داشت و به همین سبب پادشاه او را سرزنش می کرد. روزی ملکه در جنگل، یک پری به نام تابورات را که زخمی شده است، درمان می کند. پی از مدتی ملکه باردار می شود و دختری به دنیا می آورد و خود می میرد. پادشاه چون نمی خواهد دختر حرکات مادرش را تکرار کند اورا تنها و دور از همه نگه می دارد، تا اینکه تابورات دختر را به سرزمین پریان می برد و به جای او عروسکی در قصر می گذارد. سال ها می گذرد تا زمانی که پادشاه می خواهد سلطنت را به دخترش واگذار کند. تابورات واقعیت را به شاه می گوید و دختر را به قصر باز می گرداند. ولی دختر از محیط قصر و رفتار اطرافیان خسته می شود و دوباره به سرزمین پریان بر می گردد و در آنجا با پسر ماهیگیر ازدواج می کند.