سیاره سرگردان

عنوانسیاره سرگردان
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٧٦ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
ناشرفروغی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢٧ ص
اندازه٥/ ٢٢*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, داستان علمی- تخیلی, داستان فرانسوی, ژول ورن, عنایت الله شکیباپور, فروغی, کتاب
بهاء

٣٠٠ريال

تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

دو دانشمند ستاره شناس امریکایی به نام های "دین فوریسن" و دکتر" سیدنی هودسون" برای نخستین بار فرود شهابی را می بینند و آن را گزارش می دهند. کشف این شهاب (سیاره ی سرگردان) موضوع داغ مطبوعات تمام جهان می شود و زمانی که گمان می رود جنس این سنگ آسمانی از طلاست، سوداگران برای به دست آوردن آن نقشه می‏کشند. سرانجام سیاره ی سرگردان (شهاب) در دریا منفجر می‏شود.jordan release date | Men's Footwear