سوابق نامطلوب خانوادگی

عنوانسوابق نامطلوب خانوادگی
گونهمقاله
نویسندگانکی نیا, مهدی
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵، ۵۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبزهکاری کودکان, تاثیر محیط, خانواده, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری, مهدی کی نیا
متن کامل

بازخوانی پرونده ۵ کودک بزهکار و بررسی عوامل خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی در روی آوردن کودکان و نوجوانان به بزهکاری و ارایه بررسی آماری مشکلات خانوادگی ۲۸۰۰ کودک .latest jordan Sneakers | Sneakers Nike Shoes