سمینار منطقه‌ای ادبیات کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۴۳: تهران)

عنوانسمینار منطقه‌ای ادبیات کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۴۳: تهران)
گونههمایش، جشنواره و نمایشگاه
سال انتشارنوشته شده
پدیدآورندگان

برگزارکننده: یونسکو، مرکزمنطقه ای تهیه کتاب

موضوعادبیات کودکان, سمینار منطقه‌ای ادبیات کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۴۳: تهران), مرکز منطقه ای تهیه کتاب, مناسبت ها, همایش ها, همایش، جشنواره و نمایشگاه, یونسکو
ارجاع کلیدی۱۷۹۱۵
متن کامل

این سمینار پنجمین سمینار از مجموعه سمینارهای یونسکو در چهارچوب طرح تهیه مطالب خواندنی در هشت کشور آسیایی (افغانستان،‌برمه، سیلان،‌ هندوستان، ایران، نپال،‌پاکستان، تایلند) بود که به دعوت دولت ایران از تاریخ ۲۲ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال ۱۳۴۳ در تهران برگزار شد. در این کنفرانس از هر کشور عضو ۴ تا ۶ نفر حضور داشتند و سایر کشورهای آسیایی نیز می توانستند نماینده ای به این کنفرانس بفرستند. در این سمینار به سه جنبه ی تهیه، تولید و نشر کتاب کودک و نوجوان پرداخته شد. url clone | Nike Running