سمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۲: تهران، دبیرستان رضاشاه کبیر)

عنوانسمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۲: تهران، دبیرستان رضاشاه کبیر)
گونههمایش، جشنواره و نمایشگاه
سال انتشارنوشته شده
پدیدآورندگان

برگزارکننده: شورای کتاب کودک؛ سخنرانان: نادر ابراهیمی، فریدون بدره‌ای، فریدون تنکابنی، محمود کیانوش

موضوعادبیات کودکان, سمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۲: تهران، دبیرستان رضاشاه کبیر), شورای کتاب کودک, فریدون بدره ای, فریدون تنکابنی, محمود کیانوش, مناسبت ها, نادر ابراهیمی قاجار كرمانی, همایش ها, همایش، جشنواره و نمایشگاه
ارجاع کلیدی۱۷۹۱۴
متن کامل

در این سمینار که در روز ۱۴ اردیبهشت برگزار شد که حدود ۲۰۰ تن از نویسندگان، مترجمان، ناشران، مصوران کتابهای کودکان و کتابداران شرکت کردند. در این سمینار نادر ابراهیمی درباره ی "نگارش برای کودکان و نوجوانان" سخنرانی کرد، فریدون بدره‌ای درباره‌ی "تفاوت کودکان و بزرگسالان"، فریدون تنکابنی درباره‌ی "کتابهای غیرداستانی برای کودکان و نوجوانان" و سرانجام محمود کیانوش با موضوع " شعر برای کودکان و نوجوانان" سخنانی ایراد کردند. Best Authentic Sneakers | jordan Release Dates