سلحشوران علوی

عنوانسلحشوران علوی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩١٨ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرامید
مکان انتشارقم
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٩٩ص
اندازه٥/١١*١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, امید, داستان تاریخی, داستان فارسی, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

در سال‌های آخر حکومت ایلخان ابوسعید، ناخرسندی قشرهای پایین مردم روستاها و شهرهای خراسان از حکومت به اوج خود می‏رسد و جنبش سربداران شکل می‌گیرد.