سفر دسته جمعی به فضا

عنوانسفر دسته جمعی به فضا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٣٥ک
پدیدآورندگانجلالی, خسرو
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته خسرو جلالی

موضوعبامداد, خسرو جلالی, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

دو برادر به همراه جانورانشان به فضا سفر مى کنند.