سرگذشت اخگر

عنوانسرگذشت اخگر
گونهمقاله
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاخگر, خاطرات, خاطرات وحید, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خاطرات اخگر از دوران کودکی، دوران تحصیل در مدرسه های ادب، سپهسالار و دارالفنون، روش های آموزش و پرورش در آن دوره و پدرش که معلم و سرپرست کتابخانه بوده و او را به مطالعه وادار می کرده و در این زمینه تشویق می کرده است.Nike Sneakers | Releases Nike Shoes