سرمقاله

عنوانسرمقاله
گونهمقاله
نویسندگانکاظم زاده ایرانشهر, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٢-١٣٤٠

ناشرایرانشهر
سال تولد۱۲۹۲
تاریخ نشر

مهر ١٢٩٢

شماره

س ٢ ش١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٤
موضوعایرانشهر, كاظم ‌زاده ایرانشهر، حسین, مقاله
متن کامل

حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، بنیان‌گذار مجله ی ایرانشهر، با اشاره به بحران حاکم بر جامعه ی بشری ، به‌ویژه جامعه ی ایران و وضعیت اسفبار آن ، درباره ی رسالت متفکران ایرانی سخن می‌گوید که باید نسل جوان ایرانی را یاری و هدایت کنند. Sneakers Store | UOMO, SCARPE