سخنی چند در باب کتابهای مدارس

عنوانسخنی چند در باب کتابهای مدارس
گونهمقاله
نویسندگانفلاحی رستگار, گیتی
ناشرفرهنگ خراسان
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۹

شماره

س ٣ ش ١ (اردیبهشت ١٣٣٩): ٣٩-٤٤؛ ش ٢ (مرداد ١٣٣٩): ٤٢-٥٠؛ ش ٣ و ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱-۳۶
موضوعفلاحی رستگار، گیتی, کتاب درسی
متن کامل

بررسی شیوه ی درست تهیه ی کتاب های مدرسه ها و ارائه ی برخی نکات که باید در تهیه کتاب ها رعایت شود.Nike air jordan Sneakers | Women's Nike Superrep