سخنی پیرامون درس ادبیات کودکان

عنوانسخنی پیرامون درس ادبیات کودکان
گونهمقاله
نویسندگاناشتیاقی, توران
ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٣٦]–٣٨
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, اشتیاقی، توران, تربیت معلم, شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

نویسنده در این مقاله با برخوردهایی که در گذشته با کودک و هرچه مربوط به او می شده است، مخالفت کرده و آن ها را اشتباه می داند و از اهمیت توجه به کودک از تمام جنبه ها و شخصیت دادن به او سخن می گوید. سپس به لزوم توجه به درس ادبیات کودکان در رشته های مختلف دانشگاهی که به نوعی با کودک و ادبیات در ارتباط هستند، اشاره می کند و اهمیت این درس را به اندازه دیگر درس ها می داند. پس از آن چندین تمرین عملی برای دانشجویان پیشنهاد می کند تا با انجام آن ها، در زمینه ی ادبیات کودکان دانش و تجربه ی بیشتری پیدا کنند.jordan Sneakers | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth