سازندگان فردا

عنوانسازندگان فردا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

مقاله ای در باره ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معرفی فعالیت های این کانون و اشاره به مفید و سازنده بودن فعالیت های آن که به مناسبت اجرای جدید نمایش «شاپرک خانم» که از محصولات کانون است، در سرمقاله ی روزنامه ی کیهان در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ آمده است.Authentic Nike Sneakers | jordan Release Dates