ساختمان مدرسه

عنوانساختمان مدرسه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۱
تاریخ نشر

۱۲ فروردین ۱۳۱۱

شماره

س۱۰ ش۶۳ (۱۸۰۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش متوسطه, فضاهای آموزشی, کوشش, مراغه, مقاله
متن کامل

گزارش جلسه ی حکمران مراغه از جمع آوری کمک مالی برای خرید زمین مدرسه ی متوسطه.Asics footwear | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival