زال و سیمرغ

عنوانزال و سیمرغ
گونهفیلم
پدیدآورندگانصادقی, علی اکبر, فروزش, ابراهیم, فیجانی, محمد, سماکار, مهدی, انتظامی, مجید, مشرف آزاد تهرانی, محمود
اندازهنوع: نقاشی متحرک – ۳۵ میلیمتری؛ مدت زمان: ۲۶ دقیقه
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
پدیدآورندگان

نقل از شاهنامه فردوسی به روایت م. آزاد؛ طراح و کارگردان: علی اکبر صادقی؛ فیلمنامه: علی اکبر صادقی، ابراهیم فروزش؛ فیلمبرداری: محمد فیجانی (با همکاری مهدی سماکار)؛ موسیقی: مجید انتظامی

موضوعابراهیم فروزش, زال و سیمرغ (انیمیشن), علی اکبر صادقی, فیلم, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مجید انتظامی, محمد فیجانی, محمود مشرف آزاد تهرانی, منابع دیداری شنیداری, مهدی سماکار
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی۱۷۹۱۰
متن کامل

جهان پهلوان، سام نریمان، آرزومند داشتن پسری بود تا پس از او، بر تخت فرمانروایی زابلستان بنشیند. سرانجام، بانوی سام فرزندی آورد شنگرف روی و سفید موی. سام بدیدن موی سپید نوزاد، خرد از دست داد، و از ناسپاسی، فرزندش را بچه دیو خواند و فرمان داد تا او را به جائی بگذارند که چشم هیچکس بر او نیفتد. سیمرغ دانا آن کودک به گناه را در البرز کوه بر تخته سنگی یافت و .... Authentic Sneakers | Nike